Skip to content

Privacybeleid & Cookieverklaring

Privacyverklaring

Café ’t Haantje, gevestigd aan Bierens de Haanweg 12, 3076 CS Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.cafehethaantje.nl
Bierens de Haanweg 12
3076 DC Rotterdam
010 419 7776

Persoonsgegevens die wij verwerken
Café ’t Haantje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Lijst met jouw contactgegevens via een app
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cafehethaantje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Café ’t Haantje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om diensten voor je uit te voeren
– Voor marketing doeleinden

Geautomatiseerde besluitvorming
Café ’t Haantje neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Café ’t Haantje) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Café ’t Haantje verstrekt uitsluitend persoonsgevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Café ’t Haantje gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Café ’t Haantje gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: voetbalzone.nl
Naam: __cfduid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 1 year

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Café ’t Haantje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cafehethaantje.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Café ’t Haantje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Café ’t Haantje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@cafehethaantje.nl.

 

Cookieverklaring

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden. Bij een bezoek van een website worden deze opgeslagen op jouw computer. Bezoek je Café ’t Haantje vaker, dan kan onze website toegang krijgen tot de reeds geplaatste bestanden.

Waarvoor gebruikt Café ’t Haantje cookies?
Café ’t Haantje verwerkt jouw persoonsgegevens bij bezoek aan onze website. Met deze privacy- en cookieverklaring informeren wij je over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Café ’t Haantje respecteert de privacy van haar online bezoekers. Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacywetgeving.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken jouw NAW-gegevens, jouw contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer) en eventuele andere gegevens die je verstuurt via onze website. Daarnaast verwerken wij jouw IP-adres, andere systeeminformatie en informatie over hoe je de website gebruikt.

Doeleinden en rechtsgronden
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om contact met je op te nemen, voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze dienstverlening, voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties en voor het beveiligen en optimaliseren van de website. Met het invullen en versturen van een webformulier of met het verzenden van een e-mail geeft je ons toestemming om de daarmee verkregen persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden te verwerken. Wij mogen jouw persoonsgegevens voor deze doeleinden ook verwerken omdat Café ’t Haantje er een gerechtvaardigd belang bij heeft om je als klant en websitebezoeker optimaal van dienst te zijn. Indien nodig vragen wij aan je voor bijzondere verwerkingen apart toestemming.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen gebruik maken van diensten van derden, zoals marketing automation tools voor onze website en onze systemen. In dat kader kunnen wij persoonsgegevens aan deze derden verstrekken. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden. Tot slot kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wij verstrekken jouw gegevens niet voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden genoemd in deze privacy- en cookieverklaring. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw computer, telefoon of tablet wordt opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om je te herkennen wanneer je de website bezoekt, zodat wij de inhoud van de website op jouw wensen en voorkeuren kunnen afstemmen. Wij maken gebruik van zogeheten functionele cookies. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ook maken wij gebruik van analytische cookies (op anonieme basis). Met deze cookies kunnen wij erachter komen wat verbeterd kan worden aan de website. Tot slot gebruiken wij zogeheten tracking cookies, waarmee surfgedrag kan worden bijgehouden/geanalyseerd.
Wanneer je de website bezoekt, vragen wij aan je toestemming voor het plaatsen van (bepaalde) analytische en tracking cookies. je kunt de toestemming te allen tijde intrekken door in jouw browser alle cookies te verwijderen en/of de browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert. Het blokkeren of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet (optimaal) werken.
De Consumentenbond heeft een stappenplan voor het verwijderen van cookies op haar site gezet.
Hieronder staat een opsomming van de cookies die wij gebruiken, wat de cookies doen en wat de bewaartermijn is van het cookie.

Websites van derden
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van onze website. Dit betekent niet automatisch dat Café ’t Haantje verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Het kan zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy verklaring van toepassing is. De onderhavige privacy- en cookieverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Café ’t Haantje zijn verkregen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Jouw rechten
Je hebt het recht:
– om ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
– om tegen de verwerking bezwaar te maken;
– op gegevensoverdraagbaarheid;
– om toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;
– een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt je schriftelijk indienen. Bij deze verzoeken kunnen wij je om identificatie vragen.
Onze contactgegevens zijn:
Café ’t Haantje
Bierens de Haanweg 12
3076 DC Rotterdam
010 419 7776
info@cafehethaantje.nl

Wijzigingen
Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Nieuwe versies publiceren wij altijd op de website. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

waterhaan 2
haantje onderkant

CAFÉ ’t HAANTJE
Bierens de Haanweg 12
3076 DC Rotterdam
010 419 7776

K.v.K.: 56008805

geen 18 geen druppel

OPENINGSTIJDEN:
Maandag: gesloten
Dinsdag: 11:00 – 22:00
Woensdag: 11:00 – 22:00
Donderdag: 11:00 – 22:00
Vrijdag: 11:00 – 23:00
Zaterdag: 12:00 – 23:00
Zondag: 12:00 – 22:00

bob

BELANGRIJK
Privacy & Cookies
Gebruiksvoorwaarden
Contact

Heb je een allergie? Meld het ons.

©2018 – tot heden            Café ’t Haantje
Alle rechten voorbehouden